17.2.08

Ukuri ku Rwanda

Banyarwanda, Banyarwandakazi, abari mu mahanga n'abari mu Rwanda, mugire amahoro kandi mukomere ku mateka yanyu. Igihugu cyacu kiri mu ndimi z'abantu benshi cyane, bamwe bavuga ukuri abandi bakabeshya. Ariko icyo nakwemeza ni uko ukuri kurimo kugenda gutsinda ibinyoma. Reka mbahe urugero: kugera ejobundi hashize abantu bari baraguye mu ntambara bari abatutsi gusa kandi byari byaremejwe ko genoside yabaye yari iyo gutsemba abatutsi bonyine. Ariko ibigenda bigaragazwa n'amaperereza mpuzamahanga birerekana ko genoside yabaye kumpande zombi, ahubwo ugasanga genoside yabaye ku bwa kabiri yo yaje ari rurimbura kubera ko yateguwe neza nta guhubuka. Ni nayo mpamvu amaperereza yose yerekana imibare nyayo, nta ruhande na rumwe ibogamiyemo. Ibyo narinzi n'ibyo nawe wari uzi ubu byageze mu bucamanza. Reka tubikurikiranire hafi kandi buri munyarwanda ukunda urwamubyaye ashyireho umusanzu we nta nyungu ategereje kugira ngo urwandarwejo rutazagira amateka nk'ayo ruzwiho. Mbahaye ikaze kuri uru rubuga.

Aucun commentaire: